กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ISO

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ดูดซับก๊าซเรือนกระจก และล่าสุดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 7 แห่ง ได้รับมอบใบรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1 เพื่อให้เกิดกําหนดแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นผลต่อไป ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
22. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “Kickoff Workshop for Inter- laboratory Comparison Exercise for Hydraulic Pressure Standard” ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 โดยมีนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ISO/IEC 17011  และเตรียมพร้อมให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติ การทดสอบ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ประสานงานให้ผู้แทน สปป.ลาวเข้าร่วม Workshop on Cyber Security ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... ได้แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพฝนดาวตกว่า “ควรใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ใช้ความไวแสงสูงๆ ตั้งแต่ ISO 1600 ขึ้นไป เพื่อให้กล้องมีความไวแสงในการบันทึกภาพฝนดาวตก รวมทั้งการตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องที่มั่นคง ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
... จึงได้ริเริ่มภารกิจการรับรองความสามารถบุคลากรและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือ สำนักฯ เป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... (Advisory Body of ASEAN Plan of Action on Science and Technology : ABAPAST) กับคณะที่ปรึกษาด้านกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน(Advisory Body of ASEAN Science Fund: ABASF) ไว้ด้วยกัน โดยจะหารือในการประชุม ASEAN ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... (สนช.) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ผลิตจากน้ำตาลฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-Oligosaccharides) จำหน่ายภายใต้ชื่อ “โอลิโกไลท์” (OligoLite) และน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) จำหน่ายภายใต้ชื่อ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน (GMP HACCP ฮาลาล มผช.อย. และ ISO) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE mark) นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน พร้อมทั้งมุ่งเป้าการส่งออกสินค้านี้ไปยังต่างประเทศ” ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
30. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 1 คอลัมน์ GREEN VISON บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯข้อต่อการใช้ ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป