กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา IMD

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [IMD, สวทน.]  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... (IMD World Competitiveness) จากประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ นโยบายการเงินการคลังมีอันดับดีขึ้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับทรงตัว ห่วงอันดับด้านการศึกษากลับลดลง สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตไทยนำโด่งเรื่องการเล่นเกมส์ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... จำนวนนักวิจัยไทยมีอยู่ประมาณ 9 คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ IMD (International Institute for Management Development) อยู่ที่ 25 คน มีวิศวกรที่มีคุณภาพอันดับที่ 43 จาก 60 ประเทศ บัณฑิตปริญญาตรีของไทยล้นทางด้านสังคมศาสตร์แต่ขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... for Management Development: IMD) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ ในปี 2556 สูงขึ้นจาก อันดับ 30 ในปี 2555 โดยอยู่ในอันดับต่ำกว่า มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน หรือ การวัดระดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ...
เสาร์, 29 มีนาคม 2014
5. สวทน. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 25 ของโลก (IMD) การสร้างสังคมให้มีภูมิคุ้มกัน สร้างสังคมรักษ์ธรรมชาติพิชิตโลกร้อน      และสุดท้าย คือ การสร้างคน โดยเฉพาะอย่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา ...
จันทร์, 10 มกราคม 2011
... เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 1. สถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute for Management Development : IMD) จัดให้ภาคเกษตรของประเทศไทยมีประสิทธิภาพการผลิต อยู่อันดับที่ 53 จาก 57 ประเทศ ซึ่งมีอันดับลดลงสองอันดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนั้น ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
7. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
             International Institute for Management Development หรือ IMD ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำคัญต่างๆ รวม 57 ประเทศ ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... แพสุวรรณ รอง ปกท.วท. กล่าวถึง สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  ความเชื่อที่เหนือเหตุผลของคนไทย การจัดอันดับ IMD ผลการสำรวจสังคมไทยให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของนักการเมืองเป็นอันดับ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
...                        จากข้อมูล IMD Ranking  แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 กันยายน 2009
10. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้า   การจัดอันดับในระดับสากลของ IMD  เมื่อปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 33  ในปี 2551  ประเทศไทยอยู่อันดับที่  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป