กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ILAC

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [มว., IAF, ILAC, วันรับรองระบบงานโลก]  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... Accreditation Coorperation – ILAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรับรองระบบงานโลก ( World Accreditation Day) โดยมีประเทศสมาชิกร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวในแต่ละปี  และสำหรับปี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation, APLAC และในระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC จากการลงนามการยอมรับร่วมกับ ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... (Mutual Recognition Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation, APLAC และในระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC จากการลงนามการยอมรับร่วมกับ ...
พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
5. วศ. จัดมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ซึ่งสำนักได้รับการยอมรับร่วม ในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation (APLAC) ระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation (ILAC) และกลุ่มประเทศสมาชิกของ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC) ซึ่งส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... Cooperation) และ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)                 “…วว.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ...
พฤหัสบดี, 02 กันยายน 2010
8. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และ กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป