กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา IBM

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [กระทรวงไอซีที, ICT, IBM, True, นวัตกรรม, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม]  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
Tags: [IBM, บรรยายพิเศษ, พัฒนาเศรษฐกิจ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
3. Clipping วท ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว The Nation 2B True Corp, IBM announce new ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในการประกาศความร่วมมือระหว่าง ทรู กับไอบีเอ็ม ผนึกกำลังเตรียมสร้าง "True IBM Innovation Studio @ Bangkok" หรือ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
5. สู่เส้นทางผู้หญิงเก่งในโลก ไอที
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Woman in Science and Technology : The Road towards Leadership in the IT world)  โดย Ms. Cordelia Chung, General Manager, IBM ASEAN Region บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด เพื่อหวังจุดประกายให้กับเยาวชนพัฒนาตนเอง ...
จันทร์, 25 เมษายน 2011
...              สำหรับการสัมมนาทางวิชาการ มากกว่า 30 หัวข้อ นั้น ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนเกษตรกรผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการรับมือกับภัยพิบัติ ร่วมเป็นวิทยากรจาก Institute of Climate Change and Global Change Research, จาก Australian Institute of Marine Science และ จาก บริษัท IBM นอกจากนี้ ยังมีการจัด Thai-Korea Joint Symposium on Nanotechnology เพื่อนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย และประเทศเกาหลี ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
... Mr. Stephen W. Braim ได้กล่าวถึง การดำเนินธุรกิจของบริษัท IBM ที่ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และในปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นในด้านการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง  และเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในพระราชดำริ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป