กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา HACCP

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, HACCP]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... GMP, HACCP และ ISO 22000 เป็นต้น ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำงานร่วมของทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการวิจัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่นำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ และเมื่อเชื่อมโยงในการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... 14001, OHSAS 18001, GMP, HACCP และ ISO 22000 เป็นต้น ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำงานร่วมของทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการวิจัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่นำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... SMEs จะได้รับสิทธิพิเศษ ซื้อ 1 ถุง แถม 1 ถุง จากราคา ปกคิ 125 บาท เหลือราคา 99 บาท นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐาน Codex และ HACCP  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน (GMP HACCP ฮาลาล มผช.อย. และ ISO) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
... และกระบวนการผลิต เนื่องจากได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP, HACCP Foods safety (ระบบความปลอดภัยอาหาร) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งได้มาตรฐานสากลมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และจะยังได้รับการรับรองจาก ...
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
... การให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 , GMP , HACCP  และ OHSAS/TIS 18001  พร้อมทั้งโชว์งานทดลองด้านวิเคราะห์ทดสอบสำหรับน้องๆ เยาวชน  โซนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
... เช่น  ISO  9001, ISO 14001, GMP , HACCP และ ISO 22000 และบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบการผลิต และในระดับห้องปฏิบัติการ และภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร  ...
พฤหัสบดี, 02 กันยายน 2010
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... เช่น ISO 9000, ISO 14000, TIS/OHSAS 18001, ISO 220000, GMP, HACCP รวมถึงมาตรฐานท่องเที่ยวไทย           5)  การบริการฝึกอบรม/ที่ปรึกษา ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP-HALAL  ส่งเสริมให้หน่วยงานและระบบการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในระดับสากลและในโลกมุสลิม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป