กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Globalization

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ประเทศไทย4.0, ญี่ปุ่น, สนช., Industrial 4.0, Globalization]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... 3 ปัจจัย คือ 1. Globalization 2. Standardization/Modularization และ 3. Digitalization นั่นเอง สุดท้ายนี้ NRI ยังได้ผากข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย Industrial 4.0 ไว้ดังนี้     ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคภิวัฒน์ (Globalization and Regionalization) เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่ส่วนภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคภิวัฒน์ (Globalization and Regionalization) เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่ส่วนภูมิภาค ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... 2555 โดยสาระสำคัญของแผนมุ่งหวังให้ วทน. มีบทบาทสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) ...
เสาร์, 02 สิงหาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป