กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Geoinfotech

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [เสาวณี มุสิแดง, ดร.อานนท์, สทอภ., gistda, geoinfotech 2014, นิทรรศการ, เทคโนโลยีอวกาศ, ภูมิสารสนเทศ]  ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
2. เตรียมเปิดฉาก GEOINFOTECH 2014 ครั้งที่ 13 เวทีของคนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [GISTDA, GeoInfotech 2014, ภูมิสารสนเทศ, สำรวจข้อมูลระยะไกล, สารสนเทศภูมิศาสตร์]  ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
3. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Geoinfotech, สทอภ., การประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน Geoinfotech 2016 เป็นเวทีที่สำคัญของเหล่าคน GIS ที่จะใช้เป็นโอกาสในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... ประจำปี 2559 หรือ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ควรพลาด รายละเอียดเพิ่มเติม http://geoinfotech.gistda.or.th/ ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
... GEOINFOTECH 2014 และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
7. เตรียมเปิดฉาก GEOINFOTECH 2014 ครั้งที่ 13 เวทีของคนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 (GeoInfotech 2014) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
... ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
9. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ประจำปี 2553 (Geoinfotech  2010 )   ภายใต้ชื่องาน  “1 ทศวรรษ สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป