กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Food Innopolis

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... (Food Innopolis)         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฟู๊ดอินโนโพลิสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังขับเคลื่อน ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... ได้เสนอโครงการ “ฟู๊ด อินโนโพลิส” (Food Innopolis) เป็นโครงการหลัก ซึ่งต้องการงานวิจัยจำนวนมาก มจธ.เองก็ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมผลักดันภาคเศรษฐกิจของประเทศด้วย นอกจากนี้ ราวต้นปีหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... Food Innopolis โครงการความร่วมมือนวัตกรรมอาหารและความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ และการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างรัฐบาลนิวซีแลนด์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ในหัวข้อ “Growing sustainable food value ...
ศุกร์, 09 ตุลาคม 2015
54. Clipping วท ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ปั้นไทยเป็น Food Innopolis   ทันหุ้น 1,3 'กระทรวงวิทย์'ลุยนวัตกรรมยกระดับ'SME'ไทยสู่อาเซียน     ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... 22 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์การแพทย์ และ Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร หรือ Food Innopolis ฯลฯ อันนำไปสู่ความเป็นอิสระด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคนไทย  การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรไทย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ ...
อังคาร, 16 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป