กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Food Innopolis

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... (Food Innopolis) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรม โดยมีงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบคูปอง ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... Mobility รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis เป็นต้น        •    สำหรับภาคประชาสังคมนั้น ได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
...  ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังขับเคลื่อนโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้านอาหาร ผ่านโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ซึ่งเป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่รัฐบาลสนับสนุน โดยจะมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
34. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ฟู้ดอินโนโปลิส (Food Innopolis) การศึกษาสะเต็ม (STEM Education) และ Climate Change ว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องเน้นและให้ความสนใจในการทำวิจัยเพื่อนำเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) เพื่อปรึกษาหาแนวทางร่วมกันในการดึงนักลงทุนวิจัยและพัฒนาจากวิสาหกิจญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสนับสนุนแนวคิด Food Innopolis ของรัฐบาลอีกด้วย ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
36. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะให้เร่งดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสถานที่โครงการฟู้ดอินโนโพลิส ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
38. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าเมืองนวัตกรรมอาหาร ประสานภาครัฐ ดึงเอกชนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นฮับนวัตกรรมอาหารของโลก
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
... หรือฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ประกอบไปด้วย  บริษัทข้ามชาติ บริษัทไทยขนาดใหญ่ บริษัทเอสเอ็มอีด้านอาหาร และจะเปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านอาหาร ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป