กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Food Innopolis

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. เมืองนวัตกรรม
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
12. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  โครงการนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
13. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คือ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่มาจากองค์ความรู้สู่นโยบายที่นำมาปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาสู่การแปรรูป ถึงจะแข่งขันกับคู่แข่งและวิกฤตโลกได้ และหากวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของไทยพบว่ายังมีอยู่มาก ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... หรือ โครงการ Food Innopolis ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีป (CLMVT) โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจในโครงการ Food Innopolis  ในขณะที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการได้รับเทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัย ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
16. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
17. ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis       ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
         9 มิถุนายน 2559 – โรงแรมดุสิตธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
19. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (MSTQ) และคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI for OTOP Upgrade) ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอเรื่องเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ผ่านจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นี้ด้วย  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
20. เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Food Innopolis) ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณภัทร  จึงกานต์กุล เป็นพิธีกร บันทึกรายการโดย TV.7 กำหนดออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป