กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Exhibition

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. เจื้อยแจ้วเสียงใส
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... แต่นกเป็นผู้เชี่ยวชาญ aerobatic บางชนิดเช่น kiwis และ penguins, สูญเสียความสามารถในการบินนานมาแล้วแก่ชีวิตเหมาะสมกับที่ดินหรือน้ำ       ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/webJeajew/index_noke.html ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
52. ไอศครีม หลากหลายสีสันเย็นฉ่ำชื่นใจ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
...  ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/icecream/index.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
53. วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... "หุ่นยนต์" เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้       ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/flash6/index.html  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
54. การพิมพ์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
...        ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/Printing/index.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
55. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... และมีกระบวนการอัดก๊าซและการเผาไหม้เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ชนิดนี้         ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/math/start.html     ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
56. ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... อะตอมอาจได้รับหรือเสียอิเล็กตรอน เมื่ออิเล็กตรอนจะ"หาย"จากอะตอม, การเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้ก่อกระแสไฟฟ้า       ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/electric/index.html ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
57. อัญมณี
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... รวมถึงสารที่เกิดจากการสังเคราห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อัญมณี ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นสามประการ คือ ความสวยงาม ความหายาก และความงดงาม       ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2009/E-exhibition/08/jewlly.swf ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป