กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Exhibition

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์หินดวงจันทร์ ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Moon Rock Exhibition) อายุ 3,300,000,000 ล้านปี ซึ่งงานนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากนาซ่าให้ยืมหินจากดวงจันทร์มาจัดแสดง ซึ่งหินดวงจันทร์ ดังกล่าวจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ ...
พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011
42. เริ่มแล้ว! งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ Hair Exhibition การแสดงศิลปะการถักเส้นผมเป็นภาพ และการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนในเขตมณฑลยูนานของประเทศจีน การแสดงผลงานความก้าวล้ำและนวัตกรรมล่าสุดขององค์กรสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ...
เสาร์, 06 สิงหาคม 2011
43. NARIT hosts hundreds of top astrophysicists in Chiang Mai.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... solar spectacle telescope from Japan, Project presentation of Giant Macgellan Telescope-GMT with diameter of 25 metres from South Korea. Thailand’s pavilion will be presenting a exhibition ‘The ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
... ตอบได้มากกว่าเรื่องที่คุณอยากรู้ มาค้นหาคำตอบที่จะไขข้อข้องใจเรื่องเพศอย่างรอบด้านได้ในนิทรรศการชุดนี้ สาระน่ารู้ 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนำเข้าสู่นิทรรศการ (Introduction of Exhibition)             ...
พฤหัสบดี, 06 มกราคม 2011
... อพวช. ประจำปี 2553 (NSM Virtual Exhibition Award 2010) เพื่อส่งเสริมการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ในรูปแบบนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิตอลให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา จัดโดย ...
พฤหัสบดี, 06 มกราคม 2011
46. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  Opening Speech  “InnoBioPlast 2010” by Dr.Virachai Virameteekul  Minister of Science and Technology 9 September 2010  IMPACT Arena, Exhibition and Convention ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
47. ซ่อนร่างพร่างกาย
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... ในความมืด สีของมันจะจางลงจนเป็นสีครีมละมีจุดสีเหลือง     ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/forecast_1/index.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
48. พยากรณ์อากาศ 1
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
...      ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/forecast_1/index.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
49. พยากรณ์อากาศ2
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้     ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/forecast_2/Movie/weather1.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
50. โลกสีเงิน
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/S_w/index.html    ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป