กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Executives

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [หลักสูตร, Course, Executives]  ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
... รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2558  (STI Policy Management Program for Executives: STI-PMP) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
... เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives” ณ ห้อง 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ...
จันทร์, 08 กรกฏาคม 2013
... ติดต่อ Executive Education Program: EEP NSTDA Academy โทรศัพท์   0 2642 5001 ต่อ  จิดาภา (161), โฉมสิริ (127) , พรพรหม (121) e-Mail:  ict4executives@nstda.or.th    เปิดรับลงทะเบียนแล้ว ...
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
5. หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
...  ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร มุ่งสู่การเป็น "Green Enterprise" Green4Executives ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
6. หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
... เทคโนโลยี และไอซีทีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่ได้รับบทเรียน จากในและต่างประเทศ  ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://www.nstdaacademy.com/executives2011/index.php?page=register ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
... เทคโนโลยีและไอซีทีสำหรับผู้บริหาร หรือ Executive Education/ICT for Executives ซึ่งเป็นกลุ่มหลักสูตรเดียวของประเทศที่ออกแบบ เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้บริหารทั้งสายงาน ICT ...
พฤหัสบดี, 27 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป