กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Disrupts

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. Startup Disrupts Thailand
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Startup, Disrupts]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
2. Startup Disrupts Thailand
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
3. Startup Disrupts Thailand Workshop ออกอากาศ 18 เม ย 59
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
  ที่มา : คุณภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์  
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
4. กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
... เรื่อง Startup Disrupts Thailand ณ โรงแรมสุโกศล โดยได้มีการระดมไอเดียจากสตาร์ทอัพ และหน่วยงานส่งเสริมสตาร์ทอัพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้ถือเป็นนักรบพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่จะทำให้สังคม ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป