กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Digital content

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [หลักสูตร, Digital content, ดิจิทัลคอนเทนท์, คณาจารย์, ผู้ประกอบการ]  ...
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
... การดำเนินงานดังกล่าวจะเน้นการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) IT Software และ Digital Content (2) Medical Spa and Wellness และ (3) Smart Tourism โดยมีแผนสนับสนุนต่อเนื่อง 4 ปีวงเงินงบประมาณร่วมกว่า ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016
... เครื่องสำอาง  IT/Digital Content  และวิศวกรรม ฟิสิกส์และวัสดุ  โดยอาศัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านทางกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และส่งต่อถึงชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีกด้วย ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... 2) อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์       3) อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ...
จันทร์, 02 กันยายน 2013
หลักสูตรฝึกอบรมเสริม ศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนท์ สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ               มุ่งเน้นเสริมศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ...
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
... Digital Content  ณ ห้องโถง  ชั้น1  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น.            ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
... และโครงการ Digital Content  ณ ห้องโถง  ชั้น1  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น.         ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป