กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Digital Economy

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... เป็นการแปลงปัญญาหรือความรู้ที่มีอยู่ให้กลายเป็นทุน หรือสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Tech Startup สมดังนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
... โดยปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า Digital Economy ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนำไปใช้การพัฒนาภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
13. ปลัด ก.วิทย์ฯ ตรวจความพร้อมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... วันนี้เราก็เดินหน้า Digital Economy อยู่แล้ว ให้กระทรวงทุกกระทรวง ไปหาทางที่จะทำให้ประชาชนรับรู้รับทราบ ต้องทำให้กว้างขว้าง ไม่ใช่ทำแล้วก็ไม่บอก หรือบอกเฉพาะข้าราชการด้วยกัน เรื่องของการสร้างอนาคต ในเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุน ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... (Digital Economy, New Media and Social Networking)  3. เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)   4. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)  5. ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
16. 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่บน ASEAN Economic Corridors        เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดร.พิเชฐ ...
อังคาร, 31 มีนาคม 2015
17. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (GISTDA) กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย และทิศทางการพัฒนาประเทศขณะนี้มุ่งเน้น Digital Economy โดยนำนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยมาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงใน ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
18. ก.วิทย์ เตรียมพร้อมจัดงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... Food Science Pavilion       5. Miracle Of Light Pavilion       6. Climate Change Pavilion       7. Digital Economy Pavilion   ...
พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
... กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  (Digital Economy Promotion) ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
... Digital Economy ได้เป็นอย่างดี” รศ.ดร.สยาม กล่าว      ด้าน ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการฯ TCELS  กล่าวว่า TCELS ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป