กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Digital Economy

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้”
(คลังความรู้/คุยกันฉันท์วิทย์)
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, Digital Economy, รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้]  ...
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ, Digital Economy, สังคมสื่อออนไลน์, SMEs, วิดีโอ, video]  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
3. Clipping วท ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Post B3 Sipa heralds digital economy roadmap     ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... หรือ Digital Economy”   ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ผนวก Digital Economy โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพันธมิตร เตรียมจัดใหญ่ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยเริ่มที่ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... และ ออโต้เดสก์ มุ่งหมายที่จะร่วมกันจัดตั้ง ดิจิทัล แมนูแฟคเจอริ่ง แพลตฟอร์ม (‘Digital Manufacturing Platform’) สนับสนุนแผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Economy Master Plan) ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เราต้องปรับบทบาทพันธกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ซึ่งตอนนี้เราก็เร่งผลักดัน Digital Economy ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม 5 อย่างให้ดีขึ้นและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นั้นคือ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... Startup หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสและความหวังใหม่ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เข้าสู่ยุคฐานเศรษฐกิจใหม่ เมื่อผนวกเข้ากับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น ทำให้ธุรกิจ ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... Startup เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจผนวกกับไอที กระทรวงฯ มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป