กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Deep Sky Objects

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ภาพถ่าย, ดาราศาสตร์, มอบรางวัล, Deep Sky Objects, ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
Tags: [บุญรักษา สุนทรธรรม, ศรัณย์ โปษยะจินดา, ดาราศาสตร์, ภาพถ่าย, Deep Sky Objects]  ...
ศุกร์, 12 กันยายน 2014
       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัล “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
... "หัวใจแห่งท้องฟ้า" ซึ่งเป็นผลงานของนายกีรติ คำคงอยู่รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Deep Sky Objects การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2557        ทั้งนี้ เนบิวลาหัวใจ (Heart ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
5. สดร. ส่งสุขจากใจในเทศกาลแห่งความรักด้วย หัวใจแห่งท้องฟ้า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คำคงอยู่ - รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Deep Sky Objects การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2557        เนบิวลาหัวใจ (Heart Nebula, IC 1805) อยู่ห่างจากโลกประมาณ 7500 ปีแสง ตั้งอยู่บริเวณแขนเพอร์เซอุสแห่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือก ...
พฤหัสบดี, 12 กุมภาพันธ์ 2015
...  การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) Deep Sky Objects 2) ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3) วัตถุในระบบสุริยะ 4) วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5) ปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
... ภาพจึงมีความสวยงาม น่าสนใจ มีความครบถ้วนทางองค์ประกอบศิลป์ และถูกต้องตามหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะภาพถ่ายประเภท  Deep Sky Objects และประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ที่มีรายละเอียดความคมชัดและใช้เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง ...
ศุกร์, 12 กันยายน 2014
8. สดร. ร่วม CANON ชวน Workshop ถ่ายภาพดาราศาสตร์ ฟรี !!
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Workshop “ถ่ายดาวอย่างไรให้ได้ให้โดน!!” ฟังเรื่องเล่าผ่านเลนส์ กับ 5 ประเภทภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพถ่าย Deep Sky Objects ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุในระบบสุริยะ วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
...                ประเภท Deep Sky Objects                      รางวัลชนะเลิศ   ชื่อภาพ ...
จันทร์, 16 สิงหาคม 2010
10. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประจำปี 2552 ชื่อหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ซึ่งจัดโดย สดร.โดยแบ่งภาพการประกวดออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท Deep sky objects 2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3.ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป