กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Course

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [หลักสูตร, Course, Executives]  ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
2. Clipping วท ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 ภาพข่าว SET "STARTUP Fundamental Course"   สยามรัฐ  ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  Bangkok Post 4 Technical course revamp seeks to lure more students     ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... วศ.  ในปี 2559 มีแผนดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพของหน่วยรับรองตาม  ISO/IEC17011 และการอบรมผู้ประเมิน( Assessor training course)  การให้คำปรึกษาจัดทำเอกสารในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
... สร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบกับทรัพย์สินทางปัญญา และในปีต่อมาจึงจะเปิดใช้ระบบการเรียนรู้แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course ที่เป็นระบบการเรียนรู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมๆ กันจำนวนมาก ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... 2.1 ทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคลังข้อมูลและการการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของ สปป.ลาว จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม International Training Course on Remote Sensing Satellite Data for Sustainable Development  ณ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... บรรยายในหัวข้อ "Thailand's Policy on Innovation,Science and Technology" โครงการหลักสูตรนานาชาติ ( The KPI International Course on the Prepapetion of Thailand for the International Arena จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ...
อาทิตย์, 14 ธันวาคม 2014
... ฯลฯ คลังเก็บบทเรียนแบบเปิด (Open Online Course หรือ Open Course Ware) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้คนไทยได้เอาไปใช้งานได้ โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีระบบจัดการสื่อสารที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้ครูอาจารย์/นักวิชาการ ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... (IAEA) จัดอบรมระดับภูมิภาค Regional Training Course on the Implementation of Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... (IAEA) จัดอบรมระดับภูมิภาค Regional Training Course on the Implementation of Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5) ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป