กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Course

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. "ก.วิทย์" /อพวช. ชวนครูไทย พัฒนาสื่อการสอนยุคใหม่ด้วยไอที
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ๆ สาหรับการใช้สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 วัน ประกอบด้วย การอบรมการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม courseLab และจุดประกายแนวคิดสื่อการสอนยุกต์ใหม่ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... Prior to Duke, Mr Harrawood worked as a software engineer with the U.S. EPA and various smaller firms, including Bell Northern Research where he developed and delivered training courses for software ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2011
13. หลักสูตร ICT Course Series for Executives Class of 2011
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
           NSTDA Academy  ได้ออกแบบและพัฒนาชุดหลักสูตร ไอซีทีสำหรับผู้บริหารทั้งสายงานด้าน ICT, Non ICT และ HR เพื่อลดช่องว่างความรู้และ ประสบการณ์ด้านไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป