กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Conceptual Plan

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกาศ, กบอ, กยน, ทำเนียบ, Conceptual Plan]  ...
อังคาร, 25 กันยายน 2012
Tags: [TOR, ประกาศ, คำชี้แจง, Conceptual Plan]  ...
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012
Tags: [TOR, เสนอกรอบ, Conceptual Plan]  ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
4. รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ., สัมภาษณ์, สบอช.]  ...
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
Tags: [Conceptual Plan, TOR, กบอ, Meeting, FAQ, สบอช.]  ...
พุธ, 11 กรกฏาคม 2012
6. ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan 1) เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan(Related Document in practice for the Conceptual Plan) 25/09/20122) 2) Conceptual Plan ...
อังคาร, 25 กันยายน 2012
... และมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่ จึงเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นใน conceptual plan หรือ conceptual desing ซึ่งในที่สุดเขาจะต้องรวมกลุ่มเป็น Consortium หรือ Joint Venture ไม่เชื่อว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะรู้ทุกเรื่อง ...
จันทร์, 10 กันยายน 2012
... 8/2555 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (TOR) ณ ห้องประชุม 301 ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล ...
จันทร์, 20 สิงหาคม 2012
... ก.ค. 55 และประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก 1. มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2012
รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โครงการ การเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป