กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา CIO

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง)
Tags: [ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง, CIO]  ...
ศุกร์, 12 กันยายน 2014
Tags: [Thai Delicious]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
Tags: [อาหารไทย, Thai delicious]  ...
ศุกร์, 29 มีนาคม 2013
...  176. แสงซินโครตรอน แก้ปัญหาลายไม้ในเหล็กรีดร้อน “สหวิริยาสตีล”  177. ไฟเบอร์คุณภาพสูงจากกากมันสำปะหลัง 178. สารเคลือบรส 179. “e-delicious” เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
5. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง)
...  นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ  (CIO ประจำกระทรวง) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   02-3333700 ต่อ 3996  ...
ศุกร์, 12 กันยายน 2014
6. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือสมาคมพ่อครัวไทยจัดชิงแชมป์ปรุงอาหารไทยประยุกต์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทยจัด “การแข่งขันปรุงอาหารไทยประยุกต์ (Thai Fusion Cuisine Challenge by Thai Delicious)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมในการสร้างเมนูอาหารไทยประยุกต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
7. “นาโนเทค”ฉลอง 10 ปี เปิดตัว 10 งานวิจัยมุ่งเป้าด้านนาโนเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... หรือที่เรียกว่า Smart Soil and Fertilizer และ โครงการใช้นาโนเทคโนโลยเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ หรือ Q Delicious   ด้านสุขภาพของประชาชน ได้แก่ โครงการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งลำดับต้นของผู้หญิงไทย ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ร่วมกับสมาคมพ่อครัวไทยจัด “การแข่งขันปรุงอาหารไทยประยุกต์ (Thai Fusion Cuisine Challenge by Thai Delicious)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมในการสร้างเมนูอาหารไทยประยุกต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ...
อังคาร, 10 กันยายน 2013
... จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Thai Delicious” เพื่อรับรองคุณภาพรสชาติอาหารไทย   ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาศยา ศิริเอาทารย์ โทรศัพท์ 0-2644-6000 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... (วท.) จัดงานเปิดตัว “ศูนย์รสชาติอาหารไทย (Thai delicious)” เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานของรสชาติอาหารไทยให้ได้คุณภาพ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากตำรับดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยไม่ว่าครัวไหน ...
ศุกร์, 29 มีนาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป