กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Biomass

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [วิศวกรรมย้อนรอย, เครื่องอัดแท่งชีวมวล, Biomass, แถลงข่าว]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... (Biomass to Energy and Chemicals: B2EC) โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ - โครงการที่ 1 นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ชีวมวลสำหรับการสังเคราะห์วัสดุตัวเร่งปฏิกริยาและอุปกรณ์พลังงาน เน้นด้านเคมีและชีวภาพ (Innovations ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... (Biomass)  เอทานอล  และพลังงานทดแทนจากสาหร่าย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยทั้งในประเทศ  และต่างประเทศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดในสาขาเป้าหมาย             ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... Biomass ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยพลังงานด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม-ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานอินทรีย์วัตถุทั่วไป เช่น กากอ้อย กากข้าวโพด มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า สามารถอัดเศษเหลือจากการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ (Biomass Pellet) ได้โดยตรงเพื่อนำเชื้อเพลิงไปใช้ในอุตสาหกรรมโดยหยุดการเผาทิ้ง ทดแทนพลังงานจากไม้ฟืน ถ่านหิน ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้าน Nanotechnology and Material Sciences, ความร่วมมือภายใต้ Joint Research Agreement on Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non - food Biomass, ความร่วมมือภายใต้ ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
... (ASEAN Network on Biomass Open Research: ANBOR)  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านชีวมวล พลังงานชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... -การจัดตั้ง ASEAN Network on Biomass Open Research (ANBOR)                    วิกฤติพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... - การจัดตั้ง ASEAN Network on Biomass Open Research (ANBOR) วิกฤติพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
เมื่อปีที่ผ่าน มีการตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet หรือ biomass pellet) จนหลายๆ คนในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหารือกันอย่างคึกคัก หากสืบหาที่มาของปัจจัยหลักของเหตุการณ์นี้ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป