กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Autoclave

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Tags: [Autoclave]  ...
เสาร์, 15 มิถุนายน 2013
2. Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ         เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำให้สิ่งของ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ปราศจากเชื้อ โดยการนำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาใส่ไว้ในห้องนึ่งที่มีไอน้ำร้อนและแรงดันสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ ...
เสาร์, 15 มิถุนายน 2013
3. การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติต้นแบบกระเบื้องมวลเบาจากเศษแก้ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... มูลค่าขยะเศษแก้วได้ถึง 10 เท่า นอกจากนี้การใช้กระบวนการผลิตที่นำกระเบื้องอัดขึ้นรูปและให้ความร้อนด้วยไอ น้ำอิ่มตัวยิ่งยวดใน Autoclave ซึ่งแตกต่างจากการผลิตกระเบื้องทั่วไปที่ต้องใช้อุณหภูมิในการเผาสูงถึง ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
...       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายวิศวกรรม ประสบความสำเร็จในการออกแบบและผลิ“เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในประเทศ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป