กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Application

ทั้งหมด 47 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, คลังข้อมูลน้ำ, Thai Water, แอปพลิเคชั่น, Application]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
2. ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: cstp-application-20120905.pdf)  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
3. Application-form (.doc)
(Attached to article: เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.))
Application-form (.doc) (Filename: 20111025-application-form.doc)  ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
4. Application-form
(Attached to article: เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.))
Application-form (Filename: 20111025-application-form.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
5. แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้อำนวยการ
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้อำนวยการ (Filename: application_form.pdf)  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
...  Medical Application,Programming & Robot ,Wireless Network,Antenna Tech,Sensor Technology,Animation & Robot,DSP & ApplicationControl Systems,Energy management,Image ProcessingWeb application,Non-Destructive ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
7. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
               สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของกลุ่ม Asia Pacific Metrology Programme  (APMP) ในหัวข้อ “The application ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... จากบริษัท จีซอฟต์ บีส จำกัด ในการพัฒนา Application สำหรับองค์กร        3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำงานวิจัยมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อการต่อยอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... in Biomass Application for Catalytic Material Synthesis and Energy Devices) - โครงการที่ 2 พัฒนาวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลสำหรับการประยุกต์ใช้งานใน energy storage (Development of carbon materials from biomass ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป