กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา App

ทั้งหมด 24 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, คลังข้อมูลน้ำ, Thai Water, แอปพลิเคชั่น, Application]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
2. TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, TCELS, App, แอพพลิเคชัน]  ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
3. ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ใบสมัคร สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Filename: cstp-application-20120905.pdf)  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
4. Application-form (.doc)
(Attached to article: เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.))
Application-form (.doc) (Filename: 20111025-application-form.doc)  ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
5. Application-form
(Attached to article: เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.))
Application-form (Filename: 20111025-application-form.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
6. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง
(Attached to article: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา MOC (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์))
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวง (Filename: 1443_applyjob020210.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
7. แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้อำนวยการ
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้อำนวยการ (Filename: application_form.pdf)  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
...  Medical Application,Programming & Robot ,Wireless Network,Antenna Tech,Sensor Technology,Animation & Robot,DSP & ApplicationControl Systems,Energy management,Image ProcessingWeb application,Non-Destructive ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval) ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป