กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Agriculture

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ASEAN, Agriculture, Sustainable]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ เรื่อง ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agriculture ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอิมพีเรียล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง    จ.เชียงใหม่ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
3. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Affluent, Medical and Wellness Tourism)        4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)        5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
...                  เกษตรแม่นยำ Precision Agriculture              ปัจจุบัน ที่ดินทำการเกษตรเหลือน้อยมาก แรงงานก็หายากขึ้น แต่ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... และได้หารือ ประเด็นข่าวสารที่คาดการณ์ว่าสื่อมวลชนจะให้ความสนใจในเดือนมิถุนายน 2558 ในส่วน วท. มีกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย /ผลงานเด่น วว.ครบ 52 ปี/ประชุมนานาชาติ ASEAN+3 Organic Agriculture/ คาราวานวิทย์ภูมิภาค/ ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... - การฝึกอบรมใช้งาน Multi-sensor Earth Observation data (optical and radar) ฟืก ORFEO Box Tool on Agriculture Applications ซึ่งเป็นการจัดอบรมโย CNES และ CESBIO                      ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
7. สวทช.ร่วมกับ ก.พ. เปิดรับทุนปริญญาโท University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1 ทุน ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... ได้รับการสนับสนุนจากทีมนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
... ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยนำคอมพิวเตอร์พกพา ...
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
... (Design for Manufacturing and Innovation), เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา, เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง, Simulation Technology for Climate Change, นวัตกรรมเพื่อการเกษตร (Innovation for Agriculture), ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป