กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Aerospace

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, Aerospace, Economy Oppurtunities, SMEs]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
2. ดร.พิเชฐ บันทึกเทปแสดงความยินดี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จำกัด (Senior Aerospace) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ     ข่าว/ถ่ายภาพ: นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
3. Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... Jonathan Asherson, Regional Director ASEAN and Pacific, Rolls-Royce plc,Mr. Hugh Vanijprabha, Managing Director, Rolls-Royce (Thailand),Mr. Jamie Looker, CEO, Senior Aerospace (Thailand),Mr. Chalath Kongsuwan, ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... ที่เข้าร่วมโครงการแจกซา (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนมัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
...    - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีประเด็นหารือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยเมื่อปี พ.ศ.2556 บริษัทจากประทเศอิสราเอล 2 บริษัท ได้แก่ Isael Aerospace ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... 10 นาที        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)  เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยไม่จำกัดระดับการศึกษา ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
8. โครงการ 2014 International Space Camp
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 22 - 25 กรกฏาคม 2557 (4 วัน 3 คืน)  ณ Jeju Aerospace Museum เกาะเชจู  สาธารณรัฐเกาหลี 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย             จำนวน ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
... ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กล่าวว่า สวทช. ได้รับการติดต่อจากสำนักงานการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ว่า ...
พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
... สวทช กับ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ประเทศญี่ปุ่น ด้านอวกาศนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และนักวิจัยได้ทำงานวิจัยในอวกาศ และเปิดโลกใหม่แห่งการค้นคว้าวิจัยให้กับวงการวิชาการในหลายสาขา  ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป