กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา AUTM

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [AUTM, การประชุมนานาชาติ, AUTM Asia 2016, 11 พ.ค.58, สวทน.]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... Association of University Technology Managers, Asia 2016 (AUTM Asia 2016) จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  B2 Photo News Column TRADE Talk AUTM Asia 2016 International Conference  ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  AUTM Asia 2016 ผลักดันงานวิจัยจาก 'หิ้ง' สู่ 'ห้าง'     โพสต์ทูเดย์  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ฐานเศรษฐกิจ 39 สวทช.ใช้AUTM Asia 2016  ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
          สวทช. ผนึกกำลัง 8 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา พร้อมจัดการประชุมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก AUTM Asia 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ร่วมกันยื่นประมูลสิทธิและเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 จากสมาคมนักบริหารจัดการเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of University Technology ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... APEC-AUTM Bio Medical Technology Commercialization Training Center โดยเป็นความคิดริเริ่มความร่วมมือแบบ PPP –Public-Private-Partnership ระหว่างไทย เกาหลี และ AUTM (Association of University Technology ...
เสาร์, 08 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป