กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ASEAN

ทั้งหมด 74 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
... Meeting กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่สนใจจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้แก่ - การจัดประชุม ASEAN STEM WORKSHOP - การเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโรงเรียนในลักษณะ Sister School (School linkage) ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า การรองรับงานวิจัยใน ASEAN Integration ก็นับว่ามีความสำคัญมาก การรับรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากแต่ละประเทศมีความต้องการงานด้านวิจัยที่แตกต่างกัน ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
การประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอ  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
... ASEAN – Japan เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในด้านการจัดการผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป