กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ASEAN

ทั้งหมด 74 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
... สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของผู้มีรายได้น้อย เช่นกองทุนหมู่บ้าน ตำบล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์  และอื่น ๆ ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนระดับจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลประชาชนแห่งมณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเสนอศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของจีน ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
63. ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทยไปจัดแสดงสินค้าในงาน “The 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation” ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
... โครงการศูนย์ THAILAND SMEs CENTER และแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ASEAN SMEs Expo ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีโครงการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยการวิจัย อาทิ  - โครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 ซึ่งหอการค้าไทยกาหนดเป้าหมายผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
65. ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ Hotline 1155 | Helpline 1111 Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Thai Embassies in ASEAN countries as well.           Channels for submitting grievances or requests for assistance, both for foreigners and tourists traveling or residing in ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประกาศผล“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project Competition) ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน โดยกิจกรรมแรกคือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 (The First ASEAN Student Science Project Competition) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการริ่เริ่มของ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project Competition) เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน หวังผลักดันเป็นเวทีประกวดระดับสากล ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... กว่า 50 หน่วยงาน ร่วมสนับสนุน SME และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และรูปแบบการจัดงานยังสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ASEAN Economic Community หรือ AEC ในพื้นที่พิเศษ 2 โซน ได้แก่ AEC WORLD ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... 2 กิจกรรมใหญ่เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน โดยกิจกรรมแรกคือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 (The First ASEAN Student Science ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป