กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ASEAN

ทั้งหมด 74 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... (Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform :JASTIP) ภายในต้นปีหน้า          ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
...    - ในช่วงที่ผ่านมาของผมนั้นก็มีการประชุม APEC และการประชุมอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ ประเด็นที่ให้ความสนใจของทั้งโลกในเวลานี้ก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... โดยมีสาระสำคัญ คือ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ภายในต้นปีหน้า รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิศวกรรมการผลิตเพื่อพัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิค ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคณะทำงานฝ่ายไทยและจีนตามลำดับ นอกจากนี้ คณะทำงานร่วมไทย-จีน ยังได้กำหนดให้พิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... of CLMV Countries towards ASEAN Integration ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556-2558 เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก CLMV ซึ่งที่ผ่านมามีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
56. เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับโลก โดยประเทศไทยได้ให้ข้อมูลความสำเร็จของโครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทยดำเนินการอยู่ ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
57. สปป.ลาว ต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งที่ไปเยือน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          ควันหลงจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 (AMMST-16) และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 (ASEAN ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
... รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือโครงการ อาเซียนทาเลนท์โมบิลิตี้ (ASEAN Talent Mobility หรือ ATM) ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ...
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
... (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายหุมพัน อินธะราช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เป็นประธานการประชุมฯ ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST-16) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป