กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 6 พฤศจิกายน 2558

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. Infographic รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [infographic, รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 6 พฤศจิกายน 2558]  ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
Tags: [รายการคืนความสุขให้คนในชาติ, 6 พฤศจิกายน 2558]  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... VIIRS มีมากว่าจำนวนจุดความร้อนจากระบบ MODIS ประมาณ 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการตรวจจับจุดที่มีขนาดเล็กหรือความร้อนต่ำได้ (รูปที่ 1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Aqua MODIS บันทึกภาพเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558) ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ณ  Center for Photon Therapy ภายใต้การดูแลของ Paul Scherrer Institute (PSI)  สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง (LINAC) ในทางการแพทย์ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  ในหัวข้อ “องค์กรรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ : พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
6. Clipping วท ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
  ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หนังสือพิมพ์  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ช่อง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 22.20 – 00.15 น. โทรศัพท์ 022702233 - นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
8. Infographic รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ภาพ infographic สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มา : เว็บไซต์ http://www.infofed.com/ ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
      วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2558 / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธิต โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ โดยมี นางวลัยลักษณ์ สถาพรเจริญชัย ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
       16 พฤศจิกายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงควโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมหารือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากความร่วมมือของหลายองค์กรทั้งจากภาครัฐ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป