กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 50 ปี

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [ลงนาม MOU, 50 ปี, เปิดโลกทัศน์]  ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
Tags: [วว., สถาปนา, 50 ปี, ปกท., 23 พ.ค. 56, มอบประกาศ]  ...
อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013
3. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หมายถึง เมื่อย้อนหลังกลับไป 50 ปี ไทยมีรายได้เติบโตในระดับปานกลางมาโดยตลอด แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหม่แต่ไม่เคยมีรัฐบาลใดใส่ใจทั้ง 3 กับดักนี้            ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
       3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 8  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
...                       (13 พ.ค. 59) ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยโดยเป็นเวลามากกว่า 50 ปี สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน นิสสันเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้ทิศทางของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ทิศทางการผลิตสินค้าโดยเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาการ ...
พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
... ที่เศรษฐกิจดี ผมไม่เอ่ยชื่อ เขาทำแล้ว 50 ปีที่ผ่านมา เมื่อวันก่อนเขารายงานผม บอกว่าเริ่มเป็นผลสัมฤทธิ์แล้ว น้ำที่เก็บไว้จืด แล้วก็สามารถใช้ดื่มใช้กินได้แล้วในบางพื้นที่ เราไม่เคยคิดอนาคตแบบนี้ไว้เลย เราก็แก้กันไปเป็นปี ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... 50 ปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องในพื้นที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลจากองค์การ ‘ยูเนสโก’ ให้ผืนป่า 50,000 ไร่ของสะแกราชเป็นพื้นที่ชีวมณฑล 1 ใน 7 แห่งของทวีปเอเชีย, ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... โดยเฉพาะ บริษัทเก่าแก่ที่ปักหลักลงทุนในไทยมา 40-50 ปี        ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ในลักษณะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 150 ปี มีโครงการบ้านพัก – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของหลวงราชไมตรีเป็นตัวชูโรง ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป