กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 300%

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... เขาอยากได้การหักลดหย่อนภาษี ซึ่งรัฐบาลได้ทำให้แล้ว หากภาคเอชนตั้งศูนย์วิจัย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ได้ 300% บริษัทเล็กสิทธิประโยชน์จะสูงมากหากเทียบกับบริษัทใหญ่ เรามีสินเชื่อสำหรับ SMEs หากเขาพิสูจน์ได้ว่าเขามีการพัฒนานวัตกรรม ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
... 200% เป็น 300%  2. มาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการจัดทำบัญชีนวัตกรรม และการผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานที่จะประเมินพร้อมออกใบรับรองผลงานนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ...
อาทิตย์, 26 เมษายน 2015
... 200% เป็น 300% รวมถึงการรับรองบริษัทเอกชนแทนการรองรับรายโครงการ นอกจากนี้ยังเร่งรัดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯได้ 2 เท่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ต่อปี     2. มาตรการภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยกเว้นภาษี 300%) โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องยื่นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... แต่การลงทุนยังไม่มากพอ และวิธีที่จะช่วยให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้นก็คือ การเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300% การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
... 200% เป็น 300% ซึ่งมาตรการดังกล่าว มีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนนโยบายด้านการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวม ให้ได้ 1% ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... ทั้งเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น เรื่องมาตรการภาษี 300% การเคลื่อนกำลังคนด้านการวิจัยให้ไหลเวียนอย่างคล่องตัว ขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำ วทน.ลงถึงประชาชนอย่างแท้จริง ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
48. การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การหักลดหย่อนทางภาษี จาก 200% เป็น 300% ลงทุน 100 บาท หักภาษีได้ 300 บาท โดยมีเงื่อนไข บริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่าย R&D ที่ไม่เกิน 20% ของรายได้มาหักได้โดยคูณ 3 ได้เท่ากับ ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... ๆ รวมไปถึงการเลื่อนเงินเดือนประจำปี  ตลอดจนเรื่องโรงเรียนในโรงงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับเทคนิค การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของแรงงาน หรือมาตรการลดหย่อนภาษี 300% ซึ่งภาคเอกชนสามารถนำค่าวิจัยและพัฒนา ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
50. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยม บมจ. ช.ทวี ดอลลาเชียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ด้านนโยบายในการสนับสนุนนักธุรกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ผลักดันให้มีการลดหย่อนภาษีส่งเสริมวิจัยและพัฒนาจาก 200% เป็น 300% นั้น มาตรการดังกล่าวถือว่าสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป