กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 3 มิถุนายน 2558

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
Tags: [Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558]  ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
Tags: [สวทน., พัฒนากำลังคม, ปฏิรูป วทน., 3 มิถุนายน 2558]  ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
3. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มิถุนายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
ชุบชีวิตยางพาราไทย
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
4. การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     (23 มิถุนายน 2558) เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
...         (23 มิถุนายน 2558 ) นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
              (23 มิถุนายน 2558) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงฯ ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
7. Cipping วท. ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
  ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หนังสือพิมพ์  ...
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
8. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
  ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           หนังสือพิมพ์  ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
... ต่อไป”      “การประชุมสานต่อความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
... ณ สถาบันเดซี ทุกปี เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาด้านงานวิจัยกับสถาบันระดับโลกอย่างสถาบันเดซี   การประชุมสานต่อความร่วมมือเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มีผู้บริหาร ฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป