กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 2556

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 8
Tags: [10 ข่าวดัง, 2556, ประกาศ, ผลสำเร็จ, จัดอันดับ, 10 ข่าว]  ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
Tags: [19 ตุลาคม 2556, วันเทคโนโลยีของไทย, พิธีถวายพานพุ่ม]  ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
Tags: [30 กันยายน 2556, คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
Tags: [อพวช.27 กันยายน 2556]  ...
อังคาร, 01 ตุลาคม 2013
Tags: [วท. เกมส์ 2556]  ...
ศุกร์, 27 กันยายน 2013
Tags: [ประกาศกิตติคุณ, ผู้เกษียณอายุ, ประจำปี 2556]  ...
พฤหัสบดี, 26 กันยายน 2013
Tags: [ตรวจเยี่ยม, สวทช, 9 สิงหาคม 2556]  ...
เสาร์, 10 สิงหาคม 2013
Tags: [ทูตญี่ปุ่น 30 กรกฎาคม 2556]  ...
พุธ, 31 กรกฏาคม 2013
Tags: [ทูตเบลเยี่ยม, 30 กรฏาคม, 2556]  ...
พุธ, 31 กรกฏาคม 2013
Tags: [นายพีรพันธุ์ พาลุสุข, พิธีต้อนรับ, 3 ก.ค. 2556, แสดงความยินดี]  ...
พุธ, 03 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป