กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 2551

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [งานประกวด, สิ่งประดิษฐ์, เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์, สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ปี 2551]  ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
2. รมว.วิทย์ฯ แสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ 2551
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บุคคลดีเด่น, วิทยาศาสตร์, 2551, ผลงาน, ดีเด่น, ยกย่อง, เชิดชู]  ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
Tags: [แถลงผลงานเด่น, ประจำปี 2551, กระทรวงวิทยาศาสตร์, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจ]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
4. กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมแถลงสรุปผลงาน’51
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สรุปผลงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์, ปี 2551]  ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2008
5. พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา
(Attached to article: พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา)
พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ราชกิจจา (Filename: prb6.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
6. พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา
(Attached to article: พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา)
พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551ราชกิจจา (Filename: prb5.pdf)  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
7. ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551
(EventList / รัฐมนตรี , สป. / ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รัตน์สุดา) โทร. 0 2 354 4466 ต่อ 616
พุธ, 08 ตุลาคม 2008
8. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  และเมื่อมีการตั้ง สวทน.ในปี 2551 นายกิติพงค์ ก็ได้ข้ามฝั่งมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย ก่อนจะขึ้นสู่ตำแหน่ง ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... พ.ศ.2551 ตอนที่ 2 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์ ตอนที่ 3 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการควบคุมมลพิษ ตอนที่ 4 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการผลิต ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... การศึกษา และการบริการภาคเอกชน ซึ่งระหว่างนั้นในปี 2551 ไบโอเทค ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม (ชื่อเดิม  สถาบันจีโนม) ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ดร.สมวงษ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป