กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 1313

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail  : pr@most.go.th    Facebook  : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โทร.1313    ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
42. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 0 2333 3834 e-mail  : pr@most.go.th    Facebook  : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โทร.1313               ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :  pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313     ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... Facebook : sciencethailand  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
...  โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :   pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313     ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... 0 2333 3834 e-mail :   pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
...  e-mail :     pr@most.go.th    Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... โทร.1313  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :       pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... โทร.1313  ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป