กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 1313

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :    pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
22. ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 0 2333 3834 e-mail :    pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
23. กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Facebook : sciencethailand  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016
... โทร.1313    ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
25. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 50 เปอร์เซ็นต์     เครดิตข้อมูลโดย  : สำนักส่งและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313 หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... 0 2333 3834 e-mail :     pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :  pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail : pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313      ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป