กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 1 ปี

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [สรุปผลงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1 ปี, เศรษฐกิจ, ผล, ถ่ายทอด, เทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, สัมมนา, วันมาตรวิทยาโลก, 11 ปี สถาบันมาตรวิทยา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากความร่วมมือตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และพร้อมนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนในงาน ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
5. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ใช้เวลามากกว่า 1 ปี ฉะนั้นระบบงบประมาณควรจะเป็นระบบที่มองไปข้างหน้า ให้เห็นจุดที่การวิจัยแต่ละเรื่องสามารถสำเร็จได้ ต้องมีแผนงานวิจัยที่ชัดเจนและการจัดสรรงบประมาณรายปีก็จัดสรรตามแผนวิจัย การกำกับงบประมาณก็จะง่ายขึ้น ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 คอลัมน์ SCIWATCH 31 พ.ค.ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี   มติชน (กรอบบ่าย)  ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ในรอบ 11 ปี     ประชาชาติธุรกิจ 1,2  ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
8. ปลายพฤษภา ดาวอังคารสว่างสุกใสใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 11 ปี สุกสว่างส่องประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้าและมีความสว่างมาก ดูได้ด้วยตาเปล่า หากใช้กล้องโทรทรรศน์จะสามารถเห็นลักษณะพื้นผิวดาวอังคารได้ชัดเจน จัดทีมตั้งจุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
9. Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 7 ต้นแบบชุมชนพึ่งตนเอง บ.ลิ่มทอง 11 ปีไม่มีแล้ง    ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
... สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง อย่างน้อย 1 ปี ณ วันสมัคร        ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป