กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไร้ของเสีย

ทั้งหมด 18 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ชุมชนไร้ของเสีย]  ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
2. หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, อุตสาหกรรม, ผลิตข้าว, ชุมชน, ไร้ของเสีย]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [village, หมู่บ้าน, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้านเทคโนโลยี, ชุมชน, ไร้ของเสีย, คลองประสงค์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาแนะนำโครงการและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จ.กระบี่ เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย” ณ หมู่บ้านห้วยยูง ต.ห้วยยูง ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
6. ก.วิทย์ฯ นำทัพผลงานวิจัยโชว์ชาวกระบี่ ในงานประชุมบูรณาการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และจะได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปเยี่ยมชมการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจริงที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
7. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย เลือกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
... โครงการวันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงมาสนับสนุนสิ่งที่ชาวบ้านคิดและทางจังหวัดกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ คือ ชุมชนไร้ของเสีย  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานตรงนี้  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
9. รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เยี่ยมชมการผลิตข้าวแบบไร้ของเสียหมู่บ้านเกาะกลาง ม.1  ต.คลองประสงค์  อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี  นายไพศาล  ชัยชนะสงคราม  ...
อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2010
... โดยเน้นต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย ณ บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ มั่นใจเห็นผลภายใน 6 เดือน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดเผยว่า “กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกระดับ ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป