กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
Tags: [ข้าวไทย, RICE, นวัตกรรมดี, ไม่มีดอกเบี้ย]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ตามที่ สนช.เห็นสมควร แก่ธนาคารเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ได้แก่ การร่วมลงทุน หรือการขอสินเชื่อจากธนาคาร ตลอดจนให้การสนับสนุนภายใต้บันทึกความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
4. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
5. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
 
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธ.ก.ส. จำนวน 500,000 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้ หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลดลง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการชั่วคราว ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 28 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ 3 ภาพข่าว นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย     ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
... จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจนวัตกรรมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินพันธมิตร ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” จำนวนทั้งสิ้น 39 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 34.39 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 340.25 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานใหม่ และการขยายโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวในวงกว้าง ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
...  ที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกลไกเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป