กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไฟป่า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. GISTDA เจ๋ง ส่งเจ้าหน้าที่ลุยบ้านเกิดแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... รวมทั้งการเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น หมอกควัน ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น จึงมีแนวคิดดำเนินโครงการ GISTDA เพื่อบ้านเกิด โดยให้พวกเราชาว GISTDA มีส่วนร่วมนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
... โดยเฉพาะภาคเหนือที่ส่งผลกระทบในด้านการท่องเที่ยว โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามดูตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและการปกคลุมของหมอกควัน ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
... ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลภาพดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจากน้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิต ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... สำรวจหาพื้นที่จุดเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ อีกทั้งในช่วงนี้ที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดปัญหาอุทกภัย ตลอดจนดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ของกระทรวงวิทย์ จะสามารถลงไปสำรวจ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ไฟป่า และปัญหาภัยแล้งพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมเปิดตัวโครงการ “ตามล่าหาหมอกควัน” และปล่อยขบวนคาราวานฉีดพ่นน้ำลดปัญหาหมอกควัน เพื่อลมหายใจและสุขภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณลานกาด 3 วัย ...
เสาร์, 18 พฤษภาคม 2013
... สวทช. ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสายตรวจทางอากาศ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาภัยแล้งพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมเปิดตัวโครงการ ...
พุธ, 10 เมษายน 2013
... • เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการในการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนน้ำท่วมน้ำแล้ง ขณะเดียวกันยังใช้ดาวเทียมเพื่อการพัฒนา ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป