กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไฟป่า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังใช้ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังใช้ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
          จากกรณีเกิดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ได้พัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และบางส่วนในพื้นที่ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 2. การช่วยเหลือข้อมูลเพื่อติดตามพื้นที่ hot spot และไฟป่าบนพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อนุรักษ์ 3. การให้ความช่วยเหลือเรื่องการบริหารจัดการน้ำกรณีน้ำท่วมฉับพลันและระบบเตือนภัย ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
35. Clipping วท ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โครงการ Wild Ward 3 หนุ่ม มข.ผุดโปรแกรมยานไร้คนขับชี้จุดไฟป่า มติชน (กรอบบ่าย) 7  ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... ปัจจุบันใช้กำจัดหมอกควันและดับไฟป่าในภาคเหนือด้วย             กังหันชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรียบง่าย แต่มีประโยชน์มาก และใช้กันอย่างกว้างขวาง ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
37. Cilpping วท ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  17 คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ เจ้าแรกในไทย'โดนรนชี้จุดไฟป่า' ฝีมือโจ๋ม.ขอนแก่น      ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2015
38. Cipping วท ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส มข.คิดระบบควบคุมโดรนบินถ่ายภาพ-ชี้จุดเกิดไฟป่า   ...
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
... และป้องกันพื้นที่ประสบภัยทั้งด้านอุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า และมลพิษต่างๆ ด้านความมั่นคง ในการติดตามพื้นที่บริเวณชายแดน ติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
40. Cipping วท. ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  2 ยานไร้คนขับ ชี้จุดไฟป่า     แนวหน้า  ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป