กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไฟป่า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. ดาวเทียมตรวจไฟป่า | สำนักข่าวไทย อสมท
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ดาวเทียมตรวจไฟป่า ที่มา : สำนักข่าวไทย อสมท  ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า        •    ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
15. Clipping วท ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามพื้นที่ไฟป่า   ...
อังคาร, 22 มีนาคม 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 12 หมอกควันยังแน่น7จว.เหนือไล่ลุยดับไฟป่า'เชียงดาว'2จุด   ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีสัมมนา “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... โดยชุมชนร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สำรวจและเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดทำแผนที่เครือข่ายทั้งหมด จนกระทั่งในปี 2555 ชุมชนสามารถขอคืนพื้นที่ทำกิน 20% ที่ติดกับป่า ได้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกกลับคืนมากว่า 2,000 ไร่ นอกจากนั้นชุมชนยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและไฟป่าในปีนี้อีกด้วย ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
         การติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการบริหารจัดการควบคุมและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (วท.) ในการดำเนินงานเพื่อใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเร่งด่วน          รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป