กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไบโอเทค

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ยังได้ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาเครื่องตรวจเมล็ดข้าวโดยใช้เทคโนโลยี ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
... ไบโอเทค สวทช. จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร ส่วนในปีหน้าจะเน้นการพัฒนาใน 2 ส่วน คือ การสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด้วยปลูกปุ๋ยพืชสด ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
... บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด และบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด  โดยมี ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
... (สวทช.) มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด และบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sensors) ...
พุธ, 15 ตุลาคม 2014
55. วท.จัดงานยกย่องนักวิจัยไทย สร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ไบโอเทค) และรองผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
... การอนุญาตใช้สิทธิ  : จุลินทรีย์  Bs สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ “ ในวันอังคารที่ 1 เมษายน  2557 เวลา  10.00 – 11.30 น. ห้องประชุม 127 ชั้น  1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป