กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไบโอเทค

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...  ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่                18 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพฯ: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ ฉลาดคิด สร้างนวัตกรรมจากไข่ด้วยไบโอเทค     ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH ไบโอเทคร่วมงานชิมข้าวลาวพันธุ์ใหม่       ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) ...
พุธ, 11 พฤษภาคม 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 15 คอลัมน์ สรรสาระ ชีวบำบัด หัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอเทค   ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
25. Clippiing วท ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 10 คอลัมน์ เก็บมาเล่า ไบโอเทคเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารสัตว์     ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
     20 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
27. Clipping วท ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ไบโอเทคเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหาร-อาหารสัตว์    ...
อังคาร, 19 เมษายน 2016
...            2. การแสดงผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมผลงานจากนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค) ภายใต้ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... ไบโอเทคโนโลยี จำกัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดี ในการขยายความร่วมมือในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัย ให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ เพื่อต่อยอดสู่งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ในอนาคต   ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... 1อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ซึ่งในระยะเริ่มต้น จะประกอบด้วยการดำเนินงานของ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ 3 แห่ง คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป