กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไทย-จีน

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 10 ภาพข่าว นักวิจัยไทย-จีน     ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
...           ส่วนความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน นั้น ในขณะนี้มีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบความร่วมมือและการลงทุน ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ไทย-จีน ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
23. Cipping วท ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 'วิศวฯ จุฬาฯ' ถึงรถไฟ 'ไทย-จีน'   ไทยรับ (กรอบเช้า/บ่าย) 20  ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
24. พิธีส่งมอบระบบ data service terminal ระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ ไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              วันนี้ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
... แกะรอยอนุภาค คนกับไก่สอนอะไรให้เรา วิทยาศาสตร์ก้าวไกลร่วมวิจัยไทย-จีน ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”... เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและพูดภาษาไทยไม่ชัด ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... และศาสตราจารย์เฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Prof. CAO Jianlin, Vice Minister of Science and Technology of the People’s Republic of China) เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในการมาประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 2 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
28. Working Group Meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คณะทำงานร่วมไทย-จีน ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ให้การ ต้อนรับนายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะซึ่งเดินทางโดยตรงจากเมืองคุณหมิง  เพื่อประชุมคณะทำงานร่วมไทย-จีน ...
อาทิตย์, 01 มีนาคม 2015
... การลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย-จีน ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะบุคลากรในแขนงดาราศาสตร์สังเกตการณ์ (observational astronomers) ร่วมกันทั้งสองประเทศ ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการใช้เครื่องมือ ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป