กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไทย-จีน

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
11. Clipping วท ประจำวันที่ 15 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทย-จีน ร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก       ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
12. Clipping วท ประจำวันที่ 12 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH ไทย-จีนลงนามวิชาการศึกษาขั้วโลก กรุงเทพธุรกิจ 4  ...
อังคาร, 12 เมษายน 2016
... เพราะฉะนั้นความร่วมมือไทย-จีน ในช่วงกรุงเทพฯ – แก่งคอย ใช้ขนผู้โดยสารอย่างเดียว เพราะว่าอันนี้มีความจำเป็น ส่วนช่วงหนองคาย – นครราชสีมา นครราชสีมา – แก่งคอย และแก่งคอย –มาบตาพุด ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 1,4 เร่งการค้า1.2แสนล้านดอลล์ 'ไทย-จีน'     ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
15. Clippingวท ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว พิมพ์ไทย 1,6 ชูรถไฟไทย-จีนลงนามทำรางคู่  ...
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
... ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) คณะทำงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน เปิด "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
17. Clippingวท ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ inbox@it ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน     ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
18. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 9 คอลัมน์ SCIWATCH ไทย-จีนเดินหน้าความร่วมมือ วทน.    Bangkok Post  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
... โดยมีธุรกิจข้าวและเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศจีนมาแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
20. ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2558 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจไทย-จีน และสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป